Grāmatas izgatavojam dažādos izmēros, krāsainas un nekrāsainas (melnbaltas), gan cietos, gan mīkstos vākos. Iespējamā grāmatu tirāža, sākot no viena eksemplāra līdz Jūsu vēlamajam grāmatu skaitam. Grāmatas tiek nodrošinātas ar ISBN kodu. Ar katra autora darbu tiek strādāts individuāli, literārā darba tekstu rūpīgi pārlasa gan korektors, gan maketētājs. Nepieciešamības gadījumā piedāvājam teksta korektora un rediģētāja pakalpojumus. Katram literārajam darbam tiek piemeklēts atbilstošs formāts, kā arī vizuālais noformējums, ievērojot autora ieteikumus un vēlmes.

Izdevniecībā „Ezerrozes grāmatas” izdotās grāmatas ir atzītas kā Eiropas kvalitātei atbilstošas. Katrs autors mums ir īpašs! Katrs! Izdevniecības darbinieki ir lojāli, atsaucīgi un pretimnākoši, savu darbu veic ar mīlestību, augstu pienākuma un atbildības sajūtu.

Sazinieties ar mums! Vienosimies par tālāku sadarbību!                                                    EZERROZES GRĀMATAS

Izdevniecība EZERROZES GRĀMATAS uzrunā visus rakstošos un radošos  autorus Latvijā, kā arī ārpus tās robežām!

PAKALPOJUMI

Mēs izgatavojam:

 • grāmatas (stāstus, romānus, dzeju, pasaku, dziesmu, kāzu, atmiņu, foto u.c.) 
 • vizītkartes;
 • personalizēti blociņi, burtnīcas, klades.

 • CENA

  Grāmatas maketa un vāka dizaina izstrādes cena atkarīga no autora vēlmēm. 

  Drukas izmaksas atkarīgas no:

  • grāmatas formāta;
  • lappušu skaita;
  • krāsainības;
  • cieto vai mīksto vāku sējums;
  • eksemplāru skaita;
  • izvēlētā papīra raksturlieluma;
  • iesiešanas veida;
  • klienta individuālās vēlmes (izvēlētie dizaina elementi, atšķirīgs makets katrai lapai u.c.)

  LOJALITĀTES ATLAIDES

  Autorizdevuma maketam  -
  Daudzbērnu ģimenēm – 10%
  Invalīdiem – 20%

  * Atlaides tiks piemērotas, iesniedzot personas 
  apliecinošu dokumenta kopiju.     

  MŪSU VĒRTĪBA

  Katram klientam mēs izrādām īpašu uzmanību un izmantojam individuālu pieeju;

  • līgumu ievērošana un kvalitāte;
  • atvērta komunikācija;
  • nepārtraukta zināšanu pilnveidošana;
  • autoru motivācija;
  • apmierināti klienti un partneri;
  • mums patīk neprātīgas un oriģinālas idejas!

  TEKSTA REDIĢĒŠANA UN KOREKTŪRA

  Mums ir lieliski teksta korektori, kuri jūsu darbā izlabos gramatikas, interpunkcijas un stila kļūdas. Rediģēšana ir teksta labojumi pēc būtības un satura. Bet grāmatas teksta korektūra - tekstu koriģēšana, stila un gramatisko kļūdu labošana. Visi teksta labojumi tiek saskaņoti ar autoru!

  REALIZĀCIJA

  Mums ir līgumi ar lielākajām grāmatnīcām un grāmatu izplatītājiem Latvijā. Sadarbojamies ar sekojošiem grāmatu tīkliem:  Jānis Roze, Latvijas grāmata, Valters un Rapa, Avots AG un Virja LK.

  GRĀMATU IESIEŠANAS VEIDI

  Vispopulārākie grāmatu iesiešanas veidi ir grāmata mīkstajos vākos un grāmata cietajos vākos, bet tie nav vienīgie. 
  Ir vairāki citi mazāk zināmi grāmatu iesiešanas veidi, kurus varam piedāvāt.

  Grāmata mīkstajos vākos

  Izplatītākais grāmatu iesiešanas veids. Klasiska grāmatu vākošana, kas ir kvalitatīva, ātra un lēta.
  Grāmata mīkstajos vākos ar atlokiem

  Grāmatas atloki tiek izmantoti, lai nodrukātu uz tiem kādu papildus informāciju par pašu autoru, grāmatas tapšanu, vai kādu citu informāciju, kurai viena vai otra iemesla dēļ neatradās vieta pašā grāmatā. Grāmatas ar atlokiem padara mīkstā sējuma grāmatu reprezentablāku un grāmatas vākus stingrākus.

  Grāmata ar vaļēju muguriņu

  Grāmata ar vaļēju muguriņu ir līdzīga cietā sējuma grāmatai, bet, dizainisku apsvērumu dēļ, tās muguriņa ir atstāta vaļā tā, ka var redzēt diegus.  Grāmata cietajos vākos

  Grāmatas cietajos vākos ir klasisks grāmatu iesiešanas veids.  Tās ir daudz izturīgākas par mīkstā sējuma grāmatām, daudz izskatīgākas, bet arī dārgākas un ar garākiem izgatavošanas termiņiem. Izgatavojam arī ekskluzīva iesējuma cietā sējuma grāmatas.,  piem. iesietas dabīgā ādā.


  Grāmata cietajos vākos ar CD   Skavota grāmata

  Ja lappuses, kas jāiesien mīkstajos vākos nav vairāk par 48, tad vislabāk tās iesiet saskavojot ar divām skavām. Ideāls variants plānu grāmatu pēcapstrādei ‒ brošūrām, katalogiem, koncertu programmiņām utt.

  Grāmata iesieta ar metāla spirāli

  Grāmatu iesien spirālē gadījumos, kad ar to ir daudz jāstrādā.  To ir ērti pilnībā atšķirt un iepriekšējās lapas nolocīt aizmugurē. Ar spirāli tiek iesieti dažādi noteicēji, dažādi izdales materiāli. Gandrīz vienmēr šādi iesietu grāmatu praktiskajam pielietojumam un saturam ir daudz lielāka nozīme par tās dizainu.

  Pārrakstīsim jūsu darbus datorrakstā

  Noteikti vēl ir daudz jautājumu un neskaidrību. Raksti mums!

  Labas grāmatas ir kā labi draugi – to ir maz un tos izvēlas. Jo rūpīgāk izvēlēti, jo lielāku laimi tie rada. /Luīza Meja Alkota/

  Slēdzam līgumus!

  1.Izdevēja pienākumi
  Izdevējam ir pienākums nodrošināt visus izdevniecības pakalpojumus un garantēt kvalitatīvu un savlaicīgu Darba sagatavošanu izdošanai.
  1.1. vienojas ar Autoru par Grāmatas tehnisko raksturojumu
  1.2. Izdevējs nodrošina Teksta korekciju un papilddarbus, vienojoties ar Autoru
  1.3. informē Autoru par Grāmatas izdošanas gaitu
  1.4. nav tiesīgs Autora iesniegto informāciju un materiālus pārveidot bez saskaņošanas ar Autoru
  1.5. ir atbildīgs par materiālu izmantošanu tikai Grāmatas izdošanai. Jebkura turpmāka materiālu un informācijas izmantošana ir iespējama tikai ar Autora rakstisku piekrišanu
  1.6. ir atbildīgs par Grāmatas kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem
  1.7. var slēgt ar Autoru atbilstošu līgumu par Grāmatas izdošanu
  1.8. Izdevējs nenodrošina Grāmatu izplatīšanu grāmatu veikalu tīklos, bet sniedz autoram informāciju, kā un kur to var izdarīt
  1.9. ja Izdevēja vainas dēļ, Grāmata netiek izdota vai izdota nekvalitatīvi, Autoram ir tiesības lūgt Darbu pārstrādāt vai vienoties par citu risinājumu
  2.0. Grāmatas tiek pasūtītas tikai PĒC Darba akceptēšanas, saskaņojot ar Autoru
  2.1. pēc Grāmatu iespiešanas, ja ir pamanītas nepilnības Grāmatas maketā, Izdevējs atbildību nenes. sk. 1.2.0.
  2.2. ja ir iespiestas Grāmatas nekvalitatīvi tipogrāfijā, Izdevējs sazinās ar tipogrāfiju un risina, lai Grāmatas pārstrādā
  2.3. Izdevējs slēdz līgumu un izraksta rēķinu Autora Grāmatas līdzfinansētājiem


  2. Autora pienākumi
  2.1. Autors apliecina un garantē, ka Darbs, ko viņš iesniedz Izdevējam, ir viņa darbs vai viņam pieder mantiskās un personiskās autortiesības uz šo darbu. Autors apliecina, ka ir saņēmis nepieciešamās atļaujas no viņa Darbā izmantoto citātu, zīmējumu un citu ar autortiesībām aizsargātu materiālu izmantošanai. Autors atlīdzina visus zaudējumus, kas var rasties Izdevējam, ja iepriekšminētais apliecinājums ir nepatiess.
  2.2. pirms Darba uzsākšanas vienojas ar Izdevēju par Grāmatas tehnisko raksturojumu
  2.3. savlaicīgi, lai neietekmētu Grāmatas izdošanas termiņu, iesniedz Izdevējam informāciju un materiālus, kas nepieciešami Grāmatas izdošanai
  2.3. Autora pienākums ir savlaicīgi pēc Darba saņemšanas no Izdevēja akceptēt (vai pamatoti apstrīdēt) redaktora labojumus un mākslinieka teksta un attēlu salikumu, kā arī tehniskā redaktora maketējumu
  2.4. Autoram ir tiesības saņemt informāciju par paredzētā Darba norisi
  2.5. Autoram ir tiesības prasīt no Izdevēja novērst Darbā pamanītos trūkumus un kļūdas PIRMS nodošanas tipogrāfijai.
  2.6. var slēgt ar Izdevēju atbilstošu līgumu par Grāmatas izdošanu
  2.7. saņemtos Grāmatas eksemplārus izmanto pēc saviem ieskatiem – prezentācijās, bibliotēkās un citiem mērķiem
  2.8. Autors iesniedz 7 Obligātos eksemplārus Latvijas Nacionālajai bibliotēkai


  3. Norēķini
  3.1. pirms Darba uzsākšanas Izdevējs izraksta rēķinu avansa maksājumam 30% apmērā no plānotā Darba kopējās izmaksas
  3.2. Izdevējs vienojas ar Autoru par apmaksas kārtību, izraksta rēķinu par paveikto Darbu, Autors veic maksājumu uz norādīto konta nr.
  3.4. Autors var vienoties par priekšapmaksu - veikt uzkrājumu - pretī saņemot apmaksas kvīti
  3.5. pēc pilnīgas Darba un Grāmatu apmaksas, Izdevēja pienākums ir nodrošināt Grāmatu saņemšanu 6 nedēļu laikā. Ja ir radušies kavējumi tipogrāfijas noslogojuma dēļ, Izdevēja pienākums Autoru informēt par Grāmatu iespiešanas noilgumu
  3.6. Autors sedz Grāmatu piegādes izdevumus - pasts, pakomāts vai kurjers        VĒLOS UZZINĀT VAIRĀK